Nyheter

2022

2022.06.01 - Dugnad

 

Hei alle sammen


Nå har vi endelig fått bekreftet levering av noe nytt brygge-utstyr, og da er det på tide å innkalle til vår-dugnad i Hasselvika Båtforening.


Tid: onsdag 1. juni kl. 17


Hovedoppgaven blir å få montert noen nye utriggere og fortøyningsbommer, som erstatning for utstyr som ble ødelagt i vinter.


I tillegg må vi få gjort noen mindre reparasjoner her og der, samt ta en runde med spyling av bryggene, fjerning av blåskjell osv.


Håper så mange som mulig har mulighet til å stille - om du ikke har anledning, vil det by seg ny mulighet til høsten.


med vennlig hilsen

Tore K. Strønstad

mob. 9707 0981

2022.04.22 - Haste-dugnad

 

Vi har behov for å få samlet en liten gjeng, 6-7 stykker, til dugnad en av de nærmeste dagene.

Oppgaven er å få på plass to av de tre utriggerne som røk av i uværet i vinter. 

Vi har gjort klart alt - reparert C-skinne, rettet ut og sveiset hengsler osv. Flåten, båten og motor er også klar til bruk.


Tidspunkt:

Lørdag 23. april kl 12 (i morgen…) dersom det er mulig


Alternativt: tirsdag 26. april kl 17


Vi regner med at vi trenger 3-4 timer på jobben.


Gi tilbakemelding til meg om du har mulighet til å stillemed vennnlig hilsen

Tore K. Strønstad

mob. 9707 0981

2022.04.04 - Ønsker du båtplass? 

 

Grunnet stor etterspørsel på båtplass, så har vi nå etablert venteliste. Ønsker du å bli medlem i båtforeningen og å stå på venteliste, send mail til post@hasselvika-bf.no med utfyllende informasjon om ønsket størrelse og kontaktinformasjon.

2022.04.04 - Ledig båtplass (solgt)


Vi har nå en ledig båtplass, størrelse 3.5 meter. Ta kontakt ved spørsmål og interesse "post@hasselvika-bf.no"

2022.04.01 - Ordinært årsmøte for 2022


Årsmøte i Hasselvika båtforening

Fredag 1.April 2022

Sted: Velferdsbygget i Hasselvika 

Tidspunkt: kl 19.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og protokollater
  2. Styrets årsberetning
  3. Nytt reglement i Båtforening, gjennomgang, diskusjon  og godkjenning
  4. Regnskap 2021
  5. Budsjett 2022
  6. Ideer om nye flytebrygger, plassering, finansiering, diskusjon
  7. Forslag fra valgkomite/ valg
  8. Innkomne forslag, sendes til  post@hasselvika-bf.no  minst 14 dager før årsmøte.


Vel møtt


For styret i Hasselvika båtforening


Jurgen Meinert2021

2021.12.18 - Ekstraordinært årsmøte - gjennomføring


Det ble gjennomført ekstraordinært årsmøte i Velferdsbygget, enstemmig godkjenning av de 13 som var tilstede (og de 5 som har svart pr e-mail). Havnekaptein informerte etter møtet litt om kontraktsforhandlingen med Kommunen og veien videre. Smitteværsnsregler ble ivaretatt.

2021.12.17 - Ledig båtplass (solgt)


Vi har nå en ledig båtplass, størrelse 2.3 meter. Ta kontakt ved spørsmål og interesse 

2021.11.29 - Ekstraordinært årsmøte 18.12 kl 12:00


*** Noen medlemmer ønsker fysisk møte, så møtet blir avholdt i møterommet i Velferdsbygget (gamle Hysnes Kantine/Velferdsbygg) til samme tid.

Innkalling til ekstraordinær årsmøte i Hasselvika Båtforening, den 18.12.2021, kl. 12 i møterommet i Velferdsbygget.

Post til behandling: nye vedtekter for Hasselvika Båtforening (disse er utsendt på mail til alle medlemmer), men kan også leses ved å trykke på knappen "Vedtekter" nedenfor.

NB! Husk gjeldende karantene og smitteregler.